Hoạt Động


Cải thiện không gian sống
8/13/2018 11:55:58 PM

Nhân sự của Care là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tòa nhà

Nâng cao chât lượng dịch vụ
8/13/2018 11:57:34 PM

Nhân sự của Care là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tòa nhà

Tổng vệ sinh môi trường
8/13/2018 11:59:24 PM

Nhân sự của Care là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tòa nhà

Hoạt động cho trẻ em
8/14/2018 12:00:53 AM

Nhân sự của Care là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tòa nhà

Tập huấn công tác an ninh cho tòa nhà
8/14/2018 12:02:13 AM

Nhân sự của Care là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tòa nhà


0983.057.870