Hướng dẫn sử dụng ứng dụng tiện ích cư dân (dành cho Smartphone)

15:57 22/04/2019

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng tiện ích cư dân của Care dành cho các cư dân sinh sống tại chung cư do Care quản lý. Ứng dụng tiện ích là ứng dụng miễn phí được Care xây dựng phát triển dựa trên các tiêu chí hoạt động của Care


0983.057.870